Duurzaamheidscoach.nl
Afbeeldingen Duurzaamheidscoach.nl

portfolio | Stadskantoor Utrecht

Uitreiking labelDuurzaamheidscoach Paul Zonneveld heeft als BREEAM-NL Assessor het label Good toegekend aan het nieuwe stadskantoor van de gemeente Utrecht.

Het kantoor, dat gebouwd wordt in de directe nabijheid van het Centraal Station, is met 67.000 m² een van de grootste kantoren in Nederland dat mogelijk een BREEAM-NL certificering zal krijgen. Op 20 april heeft Stefan van Uffelen, directeur van de DGBC, bij de ceremonie ter gelegenheid van de eerste paal het certificaat uitgereikt aan de gemeente.

Stadskantoor en BREEAM-NL Certificering

De gemeente Utrecht heeft hoge ambities op het gebied van duurzaam bouwen. Het nieuwe stadskantoor moet hier een voorbeeld van worden. Bij de ontwikkeling van het plan zijn in het programma van eisen hoge eisen gesteld ten aanzien van de kwaliteit van het gebouw op dit gebied. Hierbij is niet alleen aandacht besteedt aan technische oplossingen,

als warmte/koude opslag, maar is ook rekening gehouden met hoge eisen op het gebied van comfort, gezondheid en gebruiksgemak voor de gebruikers.

Het is dan ook vanzelfsprekend dat de opdrachtgever een certificering door middel van BREEAM-NL wilde nastreven. Om dit proces te begeleiden zijn Adamas International en MyVeld benaderd voor het leveren van de benodigde BREEAM-NL Experts en de coördinatie van het certificeringsproces. Op grond van een plan van aanpak is de haalbaarheid en de te behalen score vastgesteld en is besloten om de certificering door te zetten.

Het stadskantoor wordt gebouwd direct naast en gedeeltelijk over het Centraal Station in Utrecht en maakt deel uit van de herontwikkeling van het centrumgebied. Naast dit gebouw wordt hier onder meer een nieuw muziekcentrum gebouwd.De locatie wordt gekenmerkt door een hoge bedrijvigheid.

BREEAM-NL toetsing door Paul Zonneveld

Paul Zonneveld heeft als BREEAM-NL Assessor de aangeleverde bewijslast beoordeeld en vastgesteld dat een certificaat Good kan worden toegekend. Op basis van het aangeleverde assessment rapport heeft de Dutch Green Building Council dit bevestigd. Paul licht zijn rol toe: "Op grond van een beoordeling van de aangeleverde bewijslast heb ik beoordeeld of het stadskantoor het BREEAM-NL label kan krijgen en wat voor certificering dat wordt. Dit heeft geresulteerd in een Good, 2 sterren. Besloten is om in eerste instantie een zogenaamd ontwerpcertificaat af te geven. De uiteindelijke certificering zal worden afgerond als het gebouw daadwerkelijk in gebruik genomen wordt, naar verwachting in 2013.

Voor Duurzaamheidscoach.nl was het een uitdaging om dit kantoorgebouw te mogen certificeren. Door de tijdsdruk (er waren slechts 5 weken voor het assessment beschikbaar) en de hoge kwaliteit van het project is het vanuit professioneel oogpunt een prachtige klus.

DZCoaching