Duurzaamheidscoach.nl
Afbeeldingen Duurzaamheidscoach.nl

Venco Campus Eersel

Outstanding vijf sterren certificaat voor Venco Campus Eersel

Op 16 september 2013 is tijdens het openingscongres van de Dutch Green Building Week het eerste BREEAM-NL nieuwbouw OUTSTANDING certificaat in Nederland uitgereikt aan Cor van de Ven, eigenaar van het de Venco Groep.

Dit certificaat is niet alleen in Nederland uniek, ook in Europees verband is buiten Engeland nog niet eerder dit certificaat voor een mixed use gebouw afgegeven. 

De Venco Groep is een familiebedrijf en bestaat uit een aantal innovatieve bedrijven die actief zijn in de pluimveesector. In 1983 is in het Brabantse Eersel het fundament gelegd met de oprichting van Vencomatic. Het bedrijf is uitgegroeid tot een wereldwijde aanbieder van innovatieve en welzijnsvriendelijke systemen voor huisvesting van pluimvee. Om de vooraanstaande positie van de Venco Groep uit te bouwen, zijn kennisontwikkeling en innovatie onontbeerlijk. Met de nieuwe Venco Campus - waarin alle bedrijven van de Venco Groep worden ondergebracht - heeft het familiebedrijf deze ambitie waargemaakt. 

Architectenbureau van Lierop Cuijpers Spierings uit Westerhoven heeft een gebouw ontworpen dat aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid voldoet. 
Na de uitwerking van een pre-assessment door architectenbureau Ad van de Ven, die als BREEAM Expert optreed, is besloten om een BREEAM-NL oplevercertificaat Outstanding certificaat na te streven.

Ambities

De ambities waren hoog. Om een Outstanding certificaat te halen moest aan veel eisen voldaan worden. Het gebouw, de omgeving, de bouwplaats, alles moet kloppen.
Het bouwteam heeft er daarom voor gekozen om in een vroeg stadium de BREEAM systematiek als vast onderdeel in het ontwikkel- en bouwproces te integreren. 
Naast de al vastgelegde hoge ambities op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energie technieken wordt hiermee voorkomen dat men in een laat stadium van de bouw nog voor "BREEAM" verassingen komt die niet of moeilijk te herstellen zijn. 
Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website www.vencocampus.com.

BREEAM-NL toetsing door Duurzaamheidscoach.nl®

Duurzaamheidscoach.nl® Paul Zonneveld heeft het project getoetst. Hij is in een vroeg stadium tot BREEAM-NL assessor benoemd en heeft vastgesteld dat het gebouw het gevraagde certificaat kon krijgen. Omdat het gebouw begin 2012 is opgeleverd en pas daarna het formele oplever assessment kon worden uitgevoerd is overeengekomen dat ook tussentijds credits worden getoetst. 

Om een Outstanding certificaat te behalen moest een omvangrijk pakket aan bewijslast worden aangeleverd en compleet zijn. Tijdens de uitvoering hebben Expert en Assessor veelvuldig over de aanlevering van de stukken gesproken en is de voortgang van het assessment proces intensief bewaakt. 

DZCoaching