Duurzaamheidscoach.nl
Afbeeldingen Duurzaamheidscoach.nl

Certificering Stadsschouwburg Nijmegen en De Vereeniging

Duurzaamheidscoach Paul Zonneveld heeft een energiebesparend advies geschreven voor zowel de Stadsschouwburg Nijmegen als concertgebouw De Vereeniging. Dat is bijzonder, omdat monumenten zijn vrijgesteld van energielabels en duurzaamheid bovendien een relatief nieuw onderwerp binnen de monumentenzorg is.

De opdracht voor een energiebesparend advies komt van de gemeente Nijmegen. De gemeente is eigenaar van zowel de schouwburg als het concertgebouw. Duurzaam beheren zorgt voorvermindering van energiekosten,verbetering van het comfort in het gebouw en ook de levensduur vande monumentale panden wordt verlengt. Bovendien is monumentenzorg al een vorm van duurzaamheid, wanter zijn geen grondstoffen en energienodig vooreen nieuw pand. Want een nieuw gebouw heeft maar liefst 35 tot 65 jaar nodig om de energie terug te verdienen die verloren gaat bij de sloop van het oude gebouw en de bouw van het nieuwe pand.
 

EPA-U certificering

De gemeente Nijmegen kiest voor het EPA-U label, omdat het een belangrijke certificering in de vastgoedsector is. Het energielabel op woningen is bij velen wel bekend (EPA, Energie Prestatie Advies) en wordt steeds vaker toegepast. EPA-U ishetzelfdelabel, maar bedoeld voor gebouwen die geen woonfunctie hebben, zoals ziekenhuizen, scholen en bijvoorbeeld concertgebouwen.

EPA-U expert

Paul Zonneveld is EPA-U expert en licht zijn rol binnen dit project toe: "Het project is omvangrijk, omdat beide gebouwen complexe installaties herbergen. Bovendienzijn zeaangemerkt als monument. Mijn uiteindelijke advies is dan ook afgestemd op de beperkte mogelijkheden binnen de monumentenzorg.

Extra isolatie is bijvoorbeeld niet mogelijk door de monumentale status. In mijn advies kijk ik voornamelijknaar de functie van het gebouw, de aard van het gebruik en de piekuren tijdens concerten en voorstellingen die meestal in de avonduren zijn. Één van de adviezen in het EPA-U rapport is het toepasen van warmte- koude opslag en uitwisseling van warmte en kou met de aangrenzende gebouwen. Bij dit systeem fungeert de bodem als opslagmedium die de tempratuur tijdelijk vasthoudt. De opgeslagen warmte of koude wordt gebruikt om ruimtes later te verwarmen of juist te koelen. In dit geval kunnen aangrenzende gebouwen ook betrokken worden in het systeem, omdat de gebruikstijden anders zijn. Zo kunnen zij elkaar aanvullen.”

DZCoaching