Duurzaamheidscoach.nl
Afbeeldingen Duurzaamheidscoach.nl

Woonhuis Meerssen gecertificeerd

Assessment woning Meerssen afgerond.

Op 19 december 2012 heeft de DGBC op voordracht van Duurzaamheidscoach het 2 sterren oplevercertificaat toegekend aan een particuliere woning in Meerssen. De toekenning is bijzonder omdat het de 1e particuliere woning is die op grond van de BREEAM-NL systematiek is gecertificeerd en omdat het een oplevercertificaat betreft. Door het bouwteam is direct het definitieve (oplever) certificaat zonder voorafgaand voorlopig (ontwerp) certificaat nagestreefd en behaald!

De woning wordt gekenmerkt door de moderne architectuur en de bijzondere constructie.
Het materiaalgebruik, de installaties en de inrichting hebben allen bijgedragen aan de behaalde score.
Het project heeft ook met tegenvallers te kampen gehad waardoor de uiteindelijk behaalde score lager is uitgevallen dat de potentiële score. Bewijslast kon daardoor niet of niet tijdig worden aangeleverd.

Voor partijen is het een leerzaam project geweest. Daarnaast heeft het veel informatie opgeleverd over de bruikbaarheid van de BREEAM-NL systematiek voor vrijstaande woningen. 

DZCoaching