Duurzaamheidscoach.nl
Afbeeldingen Duurzaamheidscoach.nl

Kantoor Zuid Park Phi

Nieuwe kantoren op Park Phi in Enschede krijgen Excellent oplevercertificaat.

Op 28 september jl. heeft Stefan van Uffelen van de DGBC 
het BREEAM-NL oplevercertificaat Excellent afgegeven voor het  nieuwe kantoor van Tui Nederland in Enschede. Ook aan de twee andere kantoren van het park is het certificaat toegekend. De certificaten zijn afgegeven op grond van de door Duurzaamheidscoach.nl opgemaakte assessmentrapporten.

Het zijn de eerste kantoorgebouwen in Nederland die gecertificeerd zijn zonder voorafgaand ontwerpcertificaat, en het derde gebouw met het oplevercertificaat Excellent.

Park Phi is ontwikkeld door Schröder Vastgoed uit Almelo. Naast Tui Nederland zijn in de kantoren onder andere Ten Kate en Huizinga accountants en Daniël Huisman gehuisvest. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe kantoren is al in een vroeg stadium van de de planontwikkeling besloten om een BREEAM-NL certificaat na te streven. 

Paul Zonneveld heeft de assessmentrapporten voor de projecten gemaakt. Hij is in een vroeg stadium tot BREEAM-NL assessor benoemd en heeft vastgesteld dat aan de gebouwen het gevraagde certificaat toegewezen kon worden. Dit is voor de betrokken partijen nog een behoorlijke inspanning gebleken, vooral omdat het niet voorafgegaan is door een ontwerpcertificaat.
Bijzondere aspecten van de gebouwen zijn:

  • Het heeft geen gasaansluiting
  • Voor verwarming en koeling wordt uitsluitend gebruik gemaakt van Warmte Koude Opslag en warmtepompen.
  • De omgeving is als openbaar en natuurvriendelijk park ingericht.
  • Een 100 % score op de categorie water.

DZCoaching