Duurzaamheidscoach.nl
Afbeeldingen Duurzaamheidscoach.nl

Aarde-Werk de Stegge

Ook voor kleine projecten is BREEAM interessant, Aarde-Werk de Stegge gaat voor Excellent

De initiatiefnemers van het project Aarde-Werk de Stegge willen een groeiende groep bewust levende mensen vinden, aanspreken en inspireren tot duurzaam gedrag in huishouding, bedrijf en school. 
Duurzaamheid zal steeds meer de agenda bepalen van burgers, regering, provincies en gemeenten. De Praktijkschool voor Duurzaamheid wil informatie daarover verspreiden en mensen stimuleren hun leefwijze in overeenstemming te brengen met wat de aarde kan bieden en verdragen. In de educatieve activiteiten leggen we nadruk op ervaringsgericht leren, kennisontwikkeling en toepassingen van principes uit de permacultuur.
Het terrein van 1,8 ha in de buurt van Winterswijk wordt  fasegewijs uitgebouwd tot een duurzaam leefsysteem waarin biologische voedselproductie en kringlooptoepassingen voor water, voedsel en energie centraal staan.

Bezoekers kunnen  zelfstandig een rondgang door de groenten-, bloemen- en kruidentuin maken en worden uitgenodigd de kwaliteiten van deze unieke plek voluit te beleven. 
Om kennisoverdracht mogelijk te maken wordt een bestaande schuur afgebroken en met de aanwezige bouwmaterialen geheel opnieuw opgebouwd tot een centrum voor duurzaam onderwijs. Voor ondernemers zullen er trainingen en cursussen worden gegeven waarbij het hele terrein met het verbouwde voedsel en het gebouw deel uitmaken van de educatie. Verbinding met de natuur is hierbij een leidend principe.

Deze Praktijkschool voor Duurzaamheid wordt een prachtige locatie om kennis te nemen van de beginselen van een duurzame bedrijfsvoering. Het project wordt volledig geïntegreerd in de bestaande omgeving. In maart 2010 zijn bijvoorbeeld twintig zonnepanelen geplaatst op een in Achterhoekse stijl nagebouwde aardappelschuur. 

Om hun ambities ook zichtbaar te maken hebben de eigenaren van de stichting besloten om een BREEAM-NL certificaat na te streven voor de nieuwe leslocatie. 

Ambities

De ambities zijn hoog. Aanvankelijk dacht men aan een Outstanding certificaat, maar door de ligging in het buitengebied wordt dit lastig. Maar om een Excellent certificaat te  halen moet nog steeds aan veel eisen voldaan worden. Het gebouw, de omgeving, de bouwplaats, alles moet kloppen.
Men heeft er daarom voor gekozen om in een vroeg stadium de BREEAM systematiek als vast onderdeel in het ontwikkel- en bouwproces te integreren. 
Naast de al vastgelegde hoge ambities op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energie technieken wordt hiermee voorkomen dat men in een laat stadium van de bouw nog voor "BREEAM" verrassingen komt die niet of moeilijk te herstellen zijn. 
Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website  http://www.aarde-werkdestegge.nl/.

BREEAM-NL toetsing door Duurzaamheidscoach.nl®

Duurzaamheidscoach.nl® Paul Zonneveld toetst uiteindelijk het project. Hij is in een vroeg stadium tot  BREEAM-NL assessor benoemd en beoordeelt of het gebouw het gevraagde certificaat kan krijgen. Omdat het gebouw al medio 2012 wordt opgeleverd is overeengekomen dat ook tussentijds credits worden getoetst. 

Om een Excellent certificaat te behalen moet een omvangrijk pakket aan bewijslast worden aangeleverd en compleet zijn. Voorafgaand aan de toetsing overleggen de Expert en de Assessor over de aanlevering van de stukken en wordt de voortgang van het assessmentproces bewaakt. 

DZCoaching